pilkington team

Faq


 

ZALECENIA PO WYMIANIE SZYBY WKLEJANEJ - ogólne 

* w dniu wymiany :
- eksploatacja pojazdu <- ograniczyć eksploatowanie pojazdu - zalecany dojazd do miejsca postoju (30-60 km)
- parkowanie <- zaparkować na płaskim podłożu
- taśmy mocujące <- ostrożnie odkleić, usunąć pozostałości taśmy

* następnego dnia pojazd nadaje się do normalnej eksploatacji

* przez 3 dni po montażu :
- serwis <- nie podnosić karoserii na podnośnikach
- mycie <- nie myć karoserii w okolicy szyby pod ciśnieniem ani na myjni automatycznej
- parkowanie <- nie parkować na krawężnikach i na nierównościach
- zima <- garażować pojazd lub osłonić karoserię w okolicy wklejonej szyby przed chłodem

 

ZALECENIA  PO  WYMIANIE  SZYBY  WKLEJANEJ  -  szczegółowe

Szyba zamontowana na klej standardowy (BETASEAL, SIKA) – pojazd nadaje się do normalnej eksploatacji po 8-12 godzinach od wklejenia szyby.

Szyba zamontowana na klej szybkowiążący (OETECH ADVANCED) – pojazd nadaje się do normalnej eksploatacji po 1 godzinie od wklejenia szyby.

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE : Czas bezpiecznego odjazdu = 1 godzina od momentu wklejenia szyby w karoserię. Po dojechaniu do miejsca postoju należy zaparkować pojazd na równej powierzchni. Taśmy mocujące należy usunąć po około 6 godzinach jednak nie później niż na drugi dzień od montażu szyby. Po około 8-12 godzinach postoju pojazd nadaje się do normalnej eksploatacji. Przez 3-5 dni należy jednak unikać prac serwisowych związanych z podnoszeniem lub z obciążaniem karoserii (np. przegląd, wymiana zawieszenia, wymiana opon) oraz mycia ciśnieniowego karoserii w okolicy wklejonej szyby (np. karcher, myjnia automatyczna). Jeśli w tym czasie zajdzie potrzeba umycia pojazdu należy skorzystać z myjni ręcznej i zachować szczególną ostrożność podczas mycia okolicy wklejonej szyby.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE : Czas bezpiecznego odjazdu = 4 godziny od momentu wklejenia szyby w karoserię. Po dojechaniu do miejsca postoju pojazd należy odstawić na około 24 godziny. Po tym czasie pojazd nadaje się do normalnej eksploatacji (np. załadunek i wyjazd w trasę). Taśmy mocujące należy usunąć po 48 godzinach od montażu. Prace serwisowe związane z podnoszeniem kabiny należy wykonywać najwcześniej po upływie tygodnia od zamontowania szyby wklejanej.

(!) NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ ROZSZCZELNIENIEM SIĘ POŁĄCZENIA SZYBY Z KAROSERIĄ (= PRZECIEKI) A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH - PRZESUNIĘCIEM I PĘKNIĘCIEM SZYBY.

W okresie zimowym wskazane jest garażowanie pojazdu przez pierwsze 2-3 doby od wklejenia szyby. Jeśli nie posiadasz garażu przykryj pojazd starym kocem lub zasłoną.

 

TAŚMY  MOCUJĄCE  –  ZALECENIA

Taśmy podtrzymujące służą utrzymaniu szyby we właściwym umiejscowieniu podczas wstępnego wiązania kleju. Dzięki zastosowaniu taśm wyeliminowane zostaje ryzyko przemieszczenia się szyby na świeżym – płynnym kleju, zarówno podczas zalecanego postoju jak i w czasie przejazdu do miejsca postoju.

Firma AUTOFENIX zapewnia i gwarantuje, że używa do tego celu właściwych taśm klejących.

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE : Taśmy mocujące należy usunąć po około 6 godzinach jednak nie później niż na drugi dzień od montażu szyby.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE : Taśmy mocujące należy usunąć po 48 godzinach od montażu.

TAŚMY NALEŻY ODKLEJAĆ (NIE SZARPAĆ ! NIE ZRYWAĆ ! ) ostrożnie, powoli odciągać pod kątem od strony szyby w kierunku karoserii - tak żeby w miarę możliwości zostały odklejone w jednym kawałku.

Podczas odklejania taśm należy zwracać szczególną uwagę na to by nie uszkodzić lakieru i nie naruszyć znajdujących się pod taśmą uszczelek.

Jeśli taśmy uległy przerwaniu lub odklejane są w kawałkach należy usunąć ich pozostałości.

Aby odklejanie taśm było łatwiejsze i aby usunąć ewentualne pozostałości taśm można zastosować następujące rozwiązania :

- podgrzać karoserię i pozostałości taśmy;

- zastosować słabo lub średnio inwazyjny rozpuszczalnik (benzyna ekstrakcyjna, alkohol) + miękka szmatka;

- płyn do mycia naczyń + ciepła woda + miękka szmatka;

- zetrzeć pozostałości poprzez pocieranie palcem.

Nie należy pozostawiać na karoserii kawałków taśmy lub kleju z taśmy.

Szczególną uwagę należy zachować w okresie zimowym gdy zarówno taśmy jak i karoseria są zmarznięte. Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych uszkodzeń lakieru (dot. zwłaszcza starych, wysuszonych lub nieprofesjonalnie zainstalowanych powłok lakierniczych) zaś odklejanie taśmy było łatwiejsze należy podgrzać obszar karoserii, w którym znajdują się taśmy.

(!) NIE ODRYWAJ TAŚMY OD ZMARZNIĘTEJ KAROSERII.


Jeśli powłoka lakiernicza jest w złym stanie ( - widoczne łuszczenie się, wypłowiały lakier, ubytki lakieru) do mocowania szyby stosujemy taśmę lakierniczą (- papierową).

Jeśli karoseria pojazdu jest pokryta świeżą warstwą lakieru ( 1-3 dni od lakierowania) poinformuj nas o tym – zastosujemy taśmę lakierniczą (- papierową) lub do czasu odjazdu samochodu osadzimy szybę na gumowych podpórkach.


(!) Firma AUTOFENIX nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez Klienta uszkodzenia powłoki lakierniczej powstałe na skutek :

- niewłaściwego usuwania / zrywania taśm

- nieusuniętych taśm / fragmentów taśm

- źle przeprowadzonych usług blacharsko-lakierniczych w miejscu klejenia taśm

- starego wysuszonego lakieru.

 

Na życzenie Klienta zamiast taśm foliowych zastosujemy taśmy papierowe lub podpórki dystansowe.

W razie potrzeby zapraszamy do Oddziału naszej Firmy, a my usuniemy taśmy mocujące.